Récital de Piano de Samuel AZNAR - "Danses de Bach et Chopin"

Bach, Partita n°1
1. Prélude
2. Allemande
3. Courante
4. Sarabande
5. Menuet
6. Gigue

Chopin, 4 Valses
1. Grande valse brillante op.18
2. Grande valse brillante op.34 n°1
3. Grande valse brillante op.34 n°2
4. Valse KK IVa n°15

Chopin, Ballade n°1